SERWIS PALNIKÓW WENTYLATORYCH


Serwis CONDESA to zespół fachowców wyspecjalizowanych w naprawie i konserwacji nagrzewnic powietrza, kotłów c.o., palników wentylatorowych itp.. zasilanych OLEJEM, GAZEM oraz PRĄDEM.
Zaplecze serwisu stanowi bogato wyposażony warsztat części zamiennych. Zaopatrują się w nim firmy serwisowe i klienci z obszaru całego kraju.

W trosce o zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczych firma CONDESA pragnie zaproponować Państwu usługi w zakresie konserwacji i stałego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pozwoli to na utrzymanie urządzenia w dobrym stanie technicznym.

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usług naszej firmy, masz pewność, że oddajesz swoje urządzenie w ręce wykwalifikowanych serwisantów, posiadających wieloletnie doświadczenie w serwisie urządzeń grzewczych. Posiadamy AUTORYZACJĘ producentów wiodących marek sprzętu grzewczego.

Regularne przeglądy urządzeń grzewczych zapewniają maksymalną wydajność i minimalizują ryzyko wystąpienia awarii !!!

Przegląd techniczny palnika obejmuję:


    • Sprawdzenie szczelności oraz drożności przewodów paliwowych
    • Kontrola i nastawy ciśnienia oleju
    • Sprawdzenie połączeń elektrycznych zasilania oraz sterowania
    • Sprawdzenie ustawień urządzeń regulujących
    • Wymiana filtrów
    • Gruntowne czyszczenie
    • Wymiana dyszy paliwa
    • Dokonanie drobnych napraw
    • Kontrola pracy urządzenia

Palniki wymagaja systematycznego corocznego serwisu. Zalecamy naszym klientom coroczną wymianę dyszy olejowej, filtra oleju  oraz dokładnego ustawienia składu mieszanki oleju z powietrzem potrzebnym do spalania. Istotnymi parametrami są ciśnienie i podciśnienie oleju ustawiane i mierzone na pompie olejowej.


Palniki są urządzeniami przeznaczonymi do pracy ciągłej przez cały rok i nie wymagają codziennej obsługi. Jednakże ze względu na zużycia eksploatacyjne elementów palnika zaleca się serwisowane urządzenia przynajmniej raz do roku przed sezonem grzewczym. W przypadku palników pracujących przez cały rok bez przerwy sezonowej, należy dokonać serwisu palnika po przepracowaniu maksimum 2500 godzin. Instalacja paliwowa wymaga obsługi w zakresie czyszczenia filtrów, znajdujących się w zbiorniku paliwa, filtra dokładnego oczyszczania umiejscowionego tuż przed pompą. Częstotliwość czyszczenia filtrów zależy od rodzaju paliwa jakie jest używane do spalania. W przypadku olejów opałowych lekkich typu „Ekoterm” czas ten można wydłużyć nawet do kilku sezonów grzewczych. Producent mimo to zaleca, aby filtry były czyszczone przed każdym sezonem grzewczym. W przypadku stosowania paliw odpadowych, mineralnych czy roślinnych, zaleca się czyszczenie filtrów co 700 godzin pracy. Należy zwrócić uwagę na stan przepracowanych olejów roślinnych, czy nie zawierają zbyt dużej ilości frakcji stałych, gdyż nadmierna ich ilość spowoduje znaczne skrócenie czasu między czyszczeniem filtrów. Zaleca się umieszczenie na filtrze paliwa,  po stronie „czystej”, wakuometru, który pozwoli na bieżącą kontrolę stanu zanieczyszczenia filtrów i pozwoli uniknąć ewentualnego awaryjnego zatrzymania palnika, z powodu braku paliwa. Wakuometr taki można nabyć w sieci sprzedaży palników lub bezpośrednio w CONDESA ul. Wał Miedzeszyński 10 w Warszawie.
Do bieżących czynności obsługowych palnika należy również sprawdzanie stanu komory spalania w urządzeniu, z którym palnik współpracuje. Stan komory spalania pozwala na określenie czy proces spalania mieszanki przebiega prawidłowo. Mokra komora spalania, ciemne zabarwienie ścianek świadczą o złym spalaniu mieszanki, sucha komora pokryta beżowym nalotem świadczy, że proces spalania mieszanki jest prawidłowy.

 

TEL.  22 435-79-06
         505-431-091
         506-075-762
         570-250-460

prawdzenie dro
ż
no
ś
ci przewodÛw instalacji olejowej, zasilania i powrotu
!
Czyszczenie filtra zainstalowanego w linii zasilania instalacji olejowej i w pompie
!
Ustawienie zu
ż
ycia paliwa
!
Wymiana dyszy
!
Czyszczenie g
ł
owicy palnika na wylocie oleju , na tarczy zawirowywacza.