Samsung SLIM 2,6kW ACO26FB1DEH

Nowy produkt

Jednostki wewnętrzne typu kasetonowego pozwalają na właściwe rozprowadzenie strumienia powietrza, niezależnie od kształtu pomieszczenia. Kompaktowe rozmiary urządzeń oraz niewielka wysokość zabudowy umożliwiają wygodny montaż nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni podsufitowej.

Więcej szczegółów

Na stanie

Dostawa za darmo
Sprawdź koszt wysyłki

Wysyłka

Sposoby dostawy Nazwa Czas dostawy Cena
Odbiór osobisty Odbiór osobisty Odbiór w sklepie Za darmo!
Przesyłka kurierska Przesyłka kurierska 1-2 dni Za darmo!

* Dla zakupów powyżej 1 000,00 zł darmowa dostawa!

Bardzo duża ilość
Bardzo duża ilość

8 744,07 zł brutto

 • z montażem 8%VAT
 • bez montażu 23%VAT

Kalkulator kredytowy

UWAGA:

Na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw w przypadku zakupu klimatyzatora bez usługi montażu wymagane jest oświadczenie uprawnionego instalatora podejmującego się montażu.  Nie ma możliwości zakupu klimatyzatora bez przedstawienia oświadczenia instalatora. 


WZÓR OŚWIADCZENIA

OBOWIĄZUJĄCE ZMIANY

USTAWA


W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw [1], (link otwiera się w nowym oknie) zwanej ,,nową ustawą”, informujemy, że:

 1. Zgodnie z art. 1 pkt 10 ww. ustawy (nowej) wprowadzającym do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [2], (link otwiera się w nowym oknie)zwanej ,,zmienianą ustawą”, nowy artykuł 13a podmiot wprowadzający do obrotu (w UE) F-gazy (czyli substancje z Załącznika I do Rozporządzenia (UE) nr 517/2014(link otwiera się w nowym oknie) i mieszaniny zawierające te substancje) lub pozostałe F-gazy (czyli substancje z Załącznika II do Rozporządzenia (UE) nr 517/2014 i zawierające je mieszaniny) jest zobowiązany na podstawie art. 7 ust. 2 tego Rozporządzenia do przedstawienia w chwili wprowadzania do obrotu tych gazów dokumentu podpisanego przez swojego uprawnionego przedstawiciela zawierającego oświadczenie, że trifluorometan (HFC-23) wyprodukowany jako produkt uboczny podczas procesu produkcyjnego tych gazów, w tym podczas produkowania substratów do ich produkcji, został zniszczony lub odzyskany w celu późniejszego zastosowania zgodnie z najlepszymi możliwymi technikami. Służby celne w ramach prowadzonych kontroli przywozu tych gazów i przestrzegania przepisów Rozporządzenia (EU) nr 517/2014 w tym zakresie (w tym przepisów dotyczących kontyngentów oraz oznakowania) będą sprawdzały przed ich dopuszczeniem celnym do swobodnego obrotu w UE czy ten podmiot posiada taki dokument.
 2. Zgodnie z tym samym artykułem sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń (chodzi tu przede wszystkim, ale nie tylko, o urządzenia klimatyzacyjne typu „split”) napełnionych F-gazem jest zobowiązany do:

   1. jeśli sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania takiego urządzenia - do zażądania od kupującego okazania certyfikatu dla przedsiębiorców tego podmiotu;
   2. jeśli sprzedaż nie jest dokonywana na rzecz podmiotu uprawnionego do wykonywania usługi instalowania takiego urządzenia - do zażądania od kupującego takie urządzenie okazania umowy o wykonanie usługi instalowania zawierającej dane o urządzeniu, jakie ma być zainstalowane oraz:

    • jeśli umowa na usługę instalowania będzie zawarta z osobą prawną - informację o nazwie i numerze certyfikatu dla przedsiębiorców  tej osoby prawnej,
    • jeśli umowa  na usługę instalowania będzie zawarta z osobą fizyczną – informację o nazwie i numerze certyfikatu dla personelu,

   3. zarówno w przypadku (a) jak i w przypadku (b) do prowadzenia rejestru sprzedanych urządzeń i przechowywania kopii umów lub certyfikatów przez 5 lat od daty zakupu i do udostępniania ich na żądanie pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska

 3. Zgodnie z art. 1 pkt 9 nowej ustawy zmieniającym ust.1 artykułu 13 zmienianej ustawy, podmioty wprowadzające na terytorium RP pojemniki zawierające F-gazy oraz produkty i  urządzenia zawierające F-gazy lub od nich uzależnione są zobowiązane do ich oznakowania w języku polskim oraz dołączenia instrukcji dotyczącej ich przeznaczenia i stosowania sporządzonej w języku polskim. Zarówno oznakowanie, jak i informacje zawarte w instrukcji powinny być zgodne z wymaganiami Art. 12 Rozporządzenia (UE) nr 517/2014 oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2068.
 4. Zgodnie z art. 6 ust. 3 Rozporządzenia (UE) nr 517/2014 sprzedawcy F-gazów są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej ich nabywców jeśli F-gaz jest nabywany w celu wykonywania czynności wymagających posiadania certyfikatu. Dokumentacja powinna zawierać informacje o ilości nabytego F-gazu oraz numer certyfikatu nabywcy i być przechowywana przez okres 5 lat i udostępniana na żądanie pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska
 5. Komisja Europejska opublikowała raport (raport i aneks) dotyczący dostępności technologii alternatywnych w odniesieniu do wieloagregatowych scentralizowanych układów chłodniczych do zastosowań komercyjnych zawierających F-gazy o GWP równym lub większym niż 150 i objętych zakazem wprowadzania do obrotu od 1 stycznia 2022 r. (pozycja 13 Załącznika III do Rozporządzenia (UE) nr 517/2014).
 6. Do dnia 20 października br. zostanie opublikowany w Dz. U. jednolity tekst ustawy.

Najmniejsza wysokość w zabudowie

Potrzebujesz klimatyzatora kasetonowego, ale masz zbyt mało przestrzeni na jego instalację nad sufitem? Rozwiązaniem jest klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy typu Slim firmy Samsung.

Tylko 135 mm wysokości

Samsung wprowadził na rynek najsmuklejszą na świecie jednostkę wewnętrzną klimatyzatora typu kasetonowego. Tylko 135 mm wysokości powoduje, że jednostka kasetonowa typu Slim może być zainstalowana praktycznie wszędzie tam, gdzie nie sprawdzają się urządzenia konwencjonalne.

 

Lżejsza jednostka wewnętrzna

Stosując obudowy ABS do swoich jednostek wewnętrznych, Samsung uzyskał najlżejsze jednostki na rynku. Ich smukły kształt i lekkość powodują, że instalacja oraz konserwacja tych urządzeń nie stanowią żadnego problemu.

 

Nowa pompka skroplin

Wbudowany w pompkę zawór zwrotny zapobiega cofaniu się wody do tacy ociekowej. Dzięki konstrukcji tacy ociekowej zminimalizowano ilość wody zalegającej w maskownicy.

 

>

Cicha praca

kierownice nawiewu Samsung znacznie obniżają poziom hałasu podczas pracy klimatyzatorów. Dzięki temu możesz się zrelaksować w ciszy i spokoju.

 

Szeroka kierownica nawiewu
klimatyzatory kasetonowe są wyposażone w unikalne, szerokie kierownice nawiewu, które zapewniają skuteczną dystrybucję powietrza, poprawiając cechy akustyczne urządzenia.
Ochrona sufitu przed zabrudzeniem

kierownica powietrza kieruje nawiew tak aby chronić sufit przed zabrudzeniem. Rozwiązanie to pomaga utrzymać pomieszczenie w czystości nawet przez długi czas pracy jednostki wewnętrznej.

Szybkozłączka odprowadzenia skroplin
Umożliwia łatwe i szybkie połączenie przewodu odprowadzającego skropliny z urządzenia.

SERIA
SLIM
Oznaczenie
    AC026FB1DEH
Wydajność
Chlodzenie
kW
2,6
Ogrzewanie
kW
3,2
Moc elektryczna
Chlodzenie
kW
45
Ogrzewanie kW 45
Pobór prądu Chłodzenie A 3,3
Ogrzewanie A 5,3
Średnica rur instalacji chłodniczej ciecz mm 6,35(1/4)
gaz mm 9,52(3/8)
Zasilanie V/Hz/Ö 220~240/50/1
Wydajność wentylatora
wysoki
m3/min
6,2
średni
m3/min
5,2
niski m3/min 4,2
Poziom ciśnienia akustycznego
(wysoki/cichy)
dB
30/25
Zasilanie
V/Hz/Ö
220~240/50/1
Wymiary
(szer.x wys x głęb.)
mm
970 x 135 x 410
Waga
kg
10,5
pompka skroplin
wbudowana
Średnica rury odprowadzenia skroplin Wewnętrzna mm 20
Zewnętrzna mm 25
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Oznaczenie AC026FCADEH
Typ sprężąrki rotacyjna inventer
Czynnik chłodniczy R410A
Napełnienie fabryczne kg 0,95
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie dB 47
Grzanie dB 48
Wymiary
(szer.x wys x głęb.)
mm 790 x 548 x 285
Waga kg 33
Zakres temperatur pracy Chłodzenie ºC -10 ~ 46
Grzanie ºC -20 ~ 24
DŁugość instalacji max. m 20
Różnica poziomów max. m 15
Panel
typ
PSSMA
Wymiary
(szer.x wys x głęb.)
mm 1180 x 25 x 460
Waga
4